جهت سفارش سایت بیمه فرم زیرا تکمیل نمایید

برای دریافت سایت اختصاصی بیمه :

1- فرم ثبت نام را با دقت تکمیل  نمایید.

2- پس از تکمیل ثبت نام، کارشناسان ما اطلاعات لازم جهت ایجاد سایت اختصاصی را برای شما حداکثر ظرف 24 ساعت ارسال خواهند نمود.

3- پس از تماس کارشناسان ما با شما جهت انتخاب دامنه اختصاصی(آدرس سایت) مناسب برای شما، کار ایجاد سایت توسط واحد فنی شروع و سایت شما آماده و تحویل شما خواهد شد .

4- پس از تحویل کامل سایت ایجاد شده برای شما، کارشناسان واحد فنی اطلاعات لازم شامل: (اطلاعات پنل مدیریت، آموزش کار با پنل مدیریت و ….. ) را برای شما ارسال خواهد نمود.

……………………………………………………

” شما لایق بهترین ها هستید “


توجه:

  • فاکتور و قرارداد شما ظرف 24 ساعت پس از ثبت سفارش برای شما از طریق تلگرام و ایمیل ارسال خواهد شد.